Twórczość artystyczna Przykarpacia

W środę 19 maja 2010 roku odbył się wyjątkowy wernisaż. Tym razem uroczyście otworzono wystawę niezwykle barwnej i wielowymiarowej twórczości artystycznej ukraińskiego regionu:    Przykarpacia.     Autorami     eksponowanych    prac
są wykładowcy i studenci Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego, im. Wasyla Stefanyka w Iwanofrankowsku. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych w galerii stawiło się wielu krakowskich artystów, dyplomatów, ludzi sztuki i biznesu oraz okolicznych mieszkańców.

Spotkanie    rozpoczęło   się  od   części    oficjalnej,   przemówień,
w której delegacja ukraińska i honorowi patroni oraz gospodarz wystawy wypowiadali się zarówno na temat merytorycznego  opisu      dzieł      prezentowanych       oraz      samego     pomysłu
na jej organizacje. Gospodarz wystawy i właściciel Krakowskiego         Centrum           Konferencyjnego          DWÓR
W TOMASZOWICACH, a także miłośnik sztuki i kultury ukraińskiej Pan Ziyad Raoof przybliżył zaproszonym gościom moment w którym zrodził się pomysł tej niecodziennej wystawy. Następnie głos zabrał Pan Michaylo Brodowicz, Kosnul Generalny Ukrainy, przyjaciel galerii i honorowy patron wystawy. W swoim przemówieniu Pan Mychaylo Brodowicz wspominał o wzajemnych związkach kulturalnych Polaków i Ukraińców. „(…) musimy powiedzieć sobie o tym, że podwaliny pod kształtowanie się sztuki ukraińskiej i polskiej zakładane były pod koniec XVIII i w pierwszych trzech dziesięcioleciach XIX wieku” – mówił Konsul Generalny Ukrainy.

Wernisaż licznie zaszczyciła swoją obecnością delegacja z Ukrainy. W pierwszej kolejności do zebranych gości przemówił prof. Bogdan Ostafijczuk, Rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego, im. Wasyla Stefanyka, członek-korespondent Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, który również podkreślał wspólne korzenie polsko-ukraińskich kontaktów w sferze sztuki. „Ukraińsko-polskie kontakty w sferze sztuki mają głębokie korzenie i wyraźną linię tradycji. Decydujący wpływ na ich kształt przez z górą 150 lat wywierała Akademia sztuk Pięknych w Krakowie. Właśnie w tej zasłużonej dla sztuki instytucji kształciło się dziesiątki ukraińskich twórców,   dzięki   czemu   łączyła   dwa   sąsiednie  narody”.  Rektor  wyraził  również  nadzieję,
że  udział  studentów  Instytutu  Sztuki  Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego  im. Wasyla  Stefanyka
w    wystawie    spotka    się   z   życzliwym    przyjęciem     krakowian   i    zaowocuje   wieloma   inicjatywami
i wypracowaniem perspektyw szerokiej współpracy. Na zakończenie przemówienia Rektor podarował właścicielowi galerii prezent wykonany przez studentów i wykładowców Instytutu Sztuk Pięknych tegoż uniwersytetu. Ziyad Raoof, jeden z największych kolekcjonerów prac Witolda Chomicza, przekazał na ręce Jego Magnificencji Rektora grafikę tegoż autora przedstawiającą Barbakan i Bramę Floriańską z końca XIX wieku.
Pan Profesor Igor Cependa, Prorektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego, im. Wasyla Stefanyka przeczytał pismo Igora Olinyka, Przewodniczącego Iwonofrankowskiej Rady Obwodowej – czyli Marszałka Obwodu, który również objął honorowy patronat nad wystawą.
Również Pan Marek Nawara, Marszałek Województwa Małopolskiego, patron honorowy cyklu wystaw odbywających się w Galerii Panorama w 2010 r. , który z uwagi na trudną sytuację w Województwie Małopolskim nie mógł przybyć osobiście na otwarcie wystawy przekazał list, który przeczytała gościom Katarzyna  Stępniewska, manager do  spraw  projektów  w Krakowskim Centrum  Konferencyjnym   DWÓR
W TOMASZOWICACH oraz opiekun merytoryczny wystawy.

Kolejnym elementem uroczystości było podpisanie międzynarodowych umów, pierwsza dotycząca współpracy w ramach praktyk studenckich Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego, im. Wasyla Stefanyka w Iwanofrankowsku oraz Krakowskiego Centrum Konferencyjnego DWÓR W TOMASZOWICACH, oraz  druga   o    nawiązaniu    współpracy    pomiędzy   Krakowską   Akademią    im.   Frycza   Modrzewskiego
a Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym, im. Wasyla Stefanyka w Iwanofrankowsku. Ze strony DWORU W TOMASZOWICACH umowę podpisał Pan Ziyad Raoof – właściciel, ze strony  Przykarpackiego  Uniwersytetu      Narodowego,      im.    Wasyla     Stefanyka     w     Iwanofrankowsku      umowy   podpisywał
Jego Magnificencja Rektor Bogdan Ostafijczuk i w końcu ze strony Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego umowę podpisał Jego Magnificencja Rektor Prof. dr hab. Jerzy Malec.

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni do oglądania wystawy przy dźwiękach dwóch zespołów: Kapeli Instrumentów  Ludowych   oraz   Jazz   Classic,   w   skład   których    wchodzą    studenci   Uniwersytetu
w Iwanofrakowsku.   Poczęstunek   z    ukraińskimi    akcentami,    przygotowany   przez   kucharzy   DWORU
W TOMASZOWICACH przypadł do gustu ukraińskiej delegacji oraz rodzimym gościom. Największym powodzeniem cieszyły się kulebiaki z kapustą i barszcz ukraiński. Kapele występowały na zmianę przez ponad godzinę, grając znane utwory coverowe oraz melodie regionalne, przy wielkim zachwycie i aplauzie międzynarodowej publiczności.

Poniżej fotorelacja z wernisażu.
 

Twórczość artystyczna Przykarpacia

Skontaktuj się z nami

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

+48 12 419 20 00
marketing@zrhotele.pl

Ważne! Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. » Rozumiem, zamknij komunikat